Slide Công ty CP đầu tư và xây lắp Thịnh Phát - báo giá xây nhà trọn gói Slide Công ty CP đầu tư và xây lắp Thịnh Phát - báo giá xây nhà trọn gói thi công phần móng

Một số điểm mới trong Quyết định 12 ban hành về cấp phép xây dựng

Ngày đăng: 03:55 | 17-04-2019 - Lượt xem: 890

Một số điểm mới của trong Quyết định số 12 của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 15/05/2018 về việc sửa đổi một số nội dung được đề quy định trong quyêt định số 20 ban hành hành ngày 24/06/2016 về vấn đề cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nguyên tắc cấp giấy phép xây dựng như sau:
 2. a) Sửa đổi Khoản 1: “1. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng đánh giá công trình đủ điều kiện cấp phép xây dựng căn cứ trên ý kiến kết luận của các cơ quan có thẩm quyền tại các văn bản trong hồ sơ. Cơ quan phát hành văn bản phải chịu trách nhiệm về các nội dung thuộc lĩnh vực do mình quản lý, cơ quan cấp giấy phép xây dựng chỉ kiểm tra sự thống nhất về nội dung giữa các văn bản trong hồ sơ, không thẩm định lại tính hợp pháp của các văn bản đó.”
 3. b) Sửa đổi Khoản 2: “2. Công trình được cấp phép trên cơ sở đối chiếu với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đã được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch phê duyệt (hoặc chấp thuận theo phân cấp) bao gồm: mật độ xây dựng, số tầng, tổng chiều cao, tổng diện tích sàn, khoảng lùi, công năng sử dụng của công.”
 4. c) Sửa đổi Khoản 3: “3. Trường hợp có thay đổi một trong các chỉ tiêu chính: mật độ xây dựng, số tầng, công năng sử dụng công trình, khoảng lùi, tăng số lượng căn hộ (đối với công trình có chức năng ở) thì Chủ đầu tư có trách nhiệm liên hệ cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch điều chỉnh các chỉ tiêu trước khi làm thủ tục cấp phép xây dựng.”
 5. d) Bổ sung Khoản 4: “4. Cơ quan có thẩm quyền về cấp phép xây dựng không cần xin ý kiến các cơ quan quản lý chuyên ngành trong các trường hợp sau:
 6. a) Thay đổi phương án kết cấu tại hồ sơ thiết kế đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định so với Phương án kiến trúc;
 7. b) Thay đổi tổng diện tích sàn xây dựng do sai số kỹ thuật, không làm thay đổi mật độ xây dựng, không thay đổi kích thước chính của công trình và giải pháp kiến trúc công trình;
 8. c) Thay đổi tổng chiều cao công trình do các yếu tố kỹ thuật, kiến trúc tại hồ sơ thiết kế đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định mà không vượt quá độ cao chướng ngại vật hàng không quy định tại văn bản chấp thuận độ cao công trình của Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam, chiều cao đã được cơ quan có thẩm quyền quy định, chiều cao tại các quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, thiết kế đô thị (nếu có);
 9. d) Điều chỉnh vị trí các khu chức năng trong công trình, bổ sung thêm các bộ phận kỹ thuật khu thang bộ, thang máy do yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế, cơ quan có thẩm quyền về thẩm duyệt PCCC;

đ) Trường hợp có thay đổi diện tích đất giữa Quyết định giao đất, cho thuê đất so với quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch phê duyệt (hoặc chấp thuận theo phân cấp), hồ sơ thiết kế đã được thẩm định thì cơ quan cấp phép xây dựng căn cứ vào Quyết định giao đất, cho thuê đất làm cơ sở giải quyết cấp phép xây dựng;

 1. e) Trường hợp dự án đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng có sự thay đổi mục đích sử dụng đất, vị trí xây dựng công trình do điều chỉnh lại Phương án quy hoạch kiến trúc và đã được UBND Thành phố chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh Quyết định giao đất nhưng chưa điều chỉnh lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.”

đ) Bổ sung Khoản 5: “5. Công trình đã được cấp giấy phép xây dựng nhưng khi điều chỉnh Giấy phép xây dựng có nội dung thuộc các quy định tại Khoản 4 Điều này thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét giải quyết điều chỉnh giấy phép xây dựng trên cơ sở hồ sơ thiết kế điều chỉnh đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.”

 1. e) Bổ sung Khoản 6: “6. Đối với các công trình, dự án vi phạm trật tự xây dựng thì việc xử lý vi phạm và cấp giấy phép xây dựng công trình, dự án thực hiện theo đúng phân cấp và đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định”.
 2. f) Bổ sung Khoản 7: “7. Trường hợp công trình đề nghị cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa: Đối với công trình, hạng mục công trình, bộ phận công trình xây dựng có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng khi cải tạo, sửa chữa thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng chỉ giải quyết khi công trình xây dựng đã được tổ chức có đủ điều kiện năng lực theo quy định đánh giá, kiểm định chất lượng công trình làm cơ sở thiết kế cải tạo, sửa chữa công trình.”

Trích dẫn: Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND